For dirigenter‎ > ‎

Støtte til musikkopplæring

Ung i Kor - Støtte til musikkopplæring


Nå kan du søke om støtte til musikkopplæring fra
Ung i Kor. Tilbudet gjelder deg som er musikkstudent, 
musikkpedagog og eller utøver.
Intensjonen med ordningen er å stimulere enkeltpersoner innenfor barne- og ungdomskorfeltet til musikalsk, faglig og personlig utvikling. Målet med dette er å øke kvaliteten på det musikkfaglige arbeidet i alle ledd innenfor barne- og ungdomskorområdet.

Det gis støtte på inntil kr 10.000 til enkeltpersoner som tar etterutdanning, påfyll, skolering i form av kurs e.l.

Du som søker forplikter deg til å rapportere om tiltaket i form av et blogginnlegg.

Det er ikke et krav å være medlem av Ung i Kor for å kunne søke.

I søknaden må du klargjøre hvilket opplæringstiltak det gjelder, og legge ved en kostnadsoversikt. Sentralstyret i Ung i Kor vil behandle søknadene, og meddele resultatet på mail. Mottakere av støtten vil også bli nevnt på Ung i Kor sine nettsider og via sosiale medier.

Neste frist for å søke støtte er 1.januar 2015, søk HERComments