For korstyret‎ > ‎

Styremøtemal

Styret skal være valgt på et årsmøte og skal drive koret fram til neste årsmøte etter retningslinjer gitt i vedtektene og i en eventuell handlingsplan e l.

Det er i dag normalt at styreleder innkaller til styremøtene etter behov. Innkallingen skjer ofte som en e-post til medlemmene. Denne sendes ut i god tid. Dirigenten må være godt informert om styrearbeidet og deltar på styremøtene når det er naturlig. ( planlegging av aktivitet som konserter mv )

Styrets planlegging bør ligge minst 6 mnd i forkant. Store arrangementer og turer bør planlegges enda tidligere.

Et normalt styremøte kan ha en saksliste som følger :

Tid

Sted

Sak 1 Siden sist ( alle innkomne saker som brev og innvitasjoner samt en gjennomgang av gjennomført aktivitet i perioden )

Sak 2 Økonomistatus ( en kort gjennomgang av inntekter og utgifter i perioden, saldo )

Sak 3 Aktiviteter i kommende periode ( ordinære øvelser, seminar, konserter, tur )

Sak 4 Innkalling til årsmøte i tråd med vedtektene


Valgt sekretær skriver og sender ut et referat til godkjenning.
Comments