For korstyret‎ > ‎

TONO-avtale

Avtalen innebærer at Ung i Kor sine medlemskor kan framføre de musikkverk som TONO forvalter uten å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle.


Avtalen omfatter

Kor som er medlemmer av Ung i Kor har rett til å framføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter konserter som NOBUs medlemmer selv arrangerer. Retten kan ikke overdras til tredjemann.


Avtalen omfatter ikke

  • Offentlige dansefester og revy- eller kabaretforestillinger. For slike framføringer må TONOs samtykke innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
  • Komposisjon av bestilte musikkverk og leie for bruk av notemateriale.
  • Lydfesting av musikk. For lydfesting må det innhentes samtykke fra TONOs NCB-avdeling på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
  • Store rettigheter (se nedenfor)


Husk å rapportere

Hva du må huske er å sende musikkprogram direkte til TONO etter hver konsert dere arrangerer. Dette gjelder alle konserter/sangerstevner som omfattes av avtalen.

Musikkprogrammet må inneholde

  • Oversikt over utøver(e)
  • Framførte musikkverk (med komponist/tekstforfatter)
  • Ansvarlig arrangør
  • Lokalets navn
  • Sted og dato

Du kan bruke TONOs egne skjemaer ved rapportering til TONO. Dersom det til en konsert finnes trykt eller mangfoldiggjort program som inneholder ovennevnte opplysninger kan du sende dette.

Etter hver konsert ditt kor har stått som ansvarlig arrangør av: Legg TONOs musikkprogramskjema eller ditt eget trykte program i en konvolutt og send den direkte til TONO.

Trenger du flere musikkprogramskjemaer, kontakt TONO på telefon 22 05 72 00. Eller du kan laste ned skjemaer via Internett.


Avtalen omfatter ikke framføring av musikaler e.l.

TONO forvalter ikke retten til å framføre musikkdramatiske verk, også kalt store rettigheter (opera, operette, ballett, musikal etc.) Avtale om framføring av store rettigheter og tillatelse til å gjøre arrangementer eller bearbeidelser av slike verk må klareres direkte med rettighetshaveren(e), dvs. komponist, tekstforfatter eller, som oftest, et forlag.


Små rettigheter forvaltes av TONO

De verk som ikke hører inn under store rettigheter forvaltes av TONO og kalles små rettigheter. Små rettigheter omfatter musikkverk over hele spekteret fra symfoni til rockelåt. TONO forvalter 'verdensrepertoaret' av beskyttet musikk ved framføring i Norge. Det er dessuten mulig å gjøre utdrag av store rettigheter (som «konsertframførelse») og få tillatelse fra TONO. Det er ulike spørsmål som må løses fra sak til sak i slike tilfeller, ta derfor kontakt med TONO god tid i forveien.

TONO
pb 9171 GRØNLAND
0134 OSLO
t: 22 05 72 00, f: 22 05 72 50
tono@tono.no


Comments