For korstyret‎ > ‎

Veiledning til medlemsregisteret

Ung i kor har laget et medlemsregister som skal lette arbeidet både lokalt, regionalt og sentralt.

Tanken er å samle all nødvendig informasjon om koret et sted. Her skal nødvendig informasjon (inkludert full kontaktinformasjon) om sangere, styret og dirigent samt innbetalt kontigent ligge. Her skal koret kunne bestille forsikring, søke Frifond og momskompensasjon mv. Dataene i registeret skal enkelt kunne brukes i koret samt i rapporter og søknader. Registeret får stadig nye funksjoner.

Koret holder orden i medlemregisteret selv ved å legger inn nye og inaktiverer de som går ut. Når styretmedlemmene er registrert inn i medlemsregisteret (med full kontaktinformasjon inkludert privat epost) av noen som allerede har tilgang, kan Ung i Kor gi nye personer tilgang. Dette gjøres ved å sendt en epost til info@ungikor.com med navnene på de som skal ha tilgang. Vi anbefaler at flere fra styret har tilgang. Vedkommende får så tilsendt en kode til sin epost. Man logger seg inn gjennom ungikor.com (medlemsregisteret) ved bruk av egen epost og tilsendt kode.

Vi anbefaler at koret oppdaterer registeret fortløpende.

- pass på at lagets kontaktinformasjon er komplett (rediger og lagre)

- legg inn nye personer med full kontaktinformasjon og eventuelt verv (administrere medlemmer) og inaktiver de som går ut (sangere, styret, dirigent)

- pass på å legge inn lagets kontigent før man starter å legge inn kontigent på den enkelte

- etter hvert årsskifte sender koret inn en årsrapport. I tillegg til medlemsdataene fra siste årsskiftet legger koret  inn søknad om Frifond, momskompensasjon, (totale/sum drftskostnader) mv. Koret kan også bestille forsikring av medlemmer og dirigent her. Årsrapporten må bekreftes av styreleder (nederst)  

- Ung i Kor sender ut egen informasjon rundt dette før årsrapporten skal sendes inn

Står du fast ring gjerne 22 00 56 40 eller send spørsmålene til info@ungikor.com
Ċ
Victoria UngiKor,
27. jan. 2015, 02:37
Comments