Aktiviteter‎ > ‎

Ung i Kor Opplæringsprosjekt, UKO, 2013-2015

UKO er ett toåring opplæringsprosjekt for u
ngdom mellom 14 og 20 år. Prosjektet er todelt ved at det gis en grunnleggende organisasjonsopplæring og inspirasjon til å fortsette med musikk og kor. Dette gir ungdommene mulighet til å delta aktivt i driften av sitt eget kor, eller ta del av andre oppgaver i organisasjonen vår.

Prosjektet gjennomføres som fire helgesamlinger i året. På den første samlingen vil de få et innblikk i hvordan Ung i Kor og lignende organisasjoner drives. De vil møte administrasjonen, styret og avgående UKO. De vil få konkret organisasjonsopplæring og delta på styremøter, ledermøter, dirigentkurs etc. (Se fagplan)

Distriktsforbund og kor kan foreslå nye UKO annethvert år. Til hvert prosjekt er det ønskelig med 14-16 deltakere, opp til 4 fra hvert distriktsledd. Ung i Kor dekker alle kostnader til reise, opphold og mat (ikke lokale reiser). 

Ønsker du mer informasjon om prosjektet – eller har du selv lyst til å bli UKO? Ta kontakt med Ung i Kor på info@ungikor.com.

UKO-gruppa på tur i Stockholm i 2013
Ċ
Victoria UngiKor,
8. jan. 2013, 02:57
Comments