Medlemsfordeler

Vurderer du å melde inn koret ditt inn i et forbund? 

Ved innmelding i Ung i Kor følger det automatisk en velkomstspakke som består av:
- Et starttilskudd på kr 5 000
- Personlig rådgivning i forbindelse med oppstart og drift av koret
Ung i Kor sitter med mye kunnskap om det organisatoriske, det økonomiske og det musikkfaglige. Vi skreddersyr en pakke etter korets ønsker. 
...
Her er noen av fordelene dere får som medlem av Ung i Kor:

Økonomisk støtte og forsikring:
Ung i Kor sine medlemskor mottar hvert år økonomisk støtte og momskompensasjon. Vi har gunstig forsikringsordning for både sangere, tillitsvalgte og dirigenter. Vi har en lav medlemskontingent som fort blir gjenbetalt i den økonomiske støtten. Vi gir støtte til voksenopplæring. Når dere arrangerer konserter betaler vi TONO-vederlaget deres.

Nettverk:
Som medlem av Ung i Kor får man tilgang til et stort nettverk av kor i inn- og utland. Vi inviterer til og informerer om aktuelle stevner og festivaler som arrangeres rundt om i Norge og i resten av verden. Ung i Kor har god kontakt med internasjonale kororganisasjoner og hjelper gjerne til med internasjonal utveksling.

Kurs og opplæring:
Vi tilbyr organisasjonsopplæring gjennom UKO (Ung i Kor sin Organisasjonsopplæring er et toårig program for ungdom som vil lære om organisasjonsarbeid innenfor kor og musikk). Vi arrangerer kurs for tillitsvalgte og årlig kurs for dirigenter. Dirigenter får kollektivt medlemskap i FONOKO.

Ressurssenter:
Administrasjon og regionskontorer fungerer som ressurssentre for medlemskorene. Vi hjelper til med hva det skulle være fra repertoarvalg til veileding for styret og mer. På nettsidene våre kan du finne nyttige verktøy for styret og dirigent.

Hva koster det å være medlem i Ung i Kor?
Den sentrale kontingenten i Ung i Kor er 65 kr per år. I tillegg kommer det en regional kontingent som varierer fra landsdel til landsdel (fra 25kr). Kontingenten trekkes fra støtten dere får slik at dere aldri betaler noe inn til Ung i Kor. 

Vi gjør vårt beste for å opplyse om aktuelle hendelser gjennom nyhetsbrev, epost, nettsider og på sosiale medier.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Kontakt oss gjerne. info@ungikor.com, t: 22005640

Medlemsfordeler i stikkordsform
 • Gunstige forsikringsordninger
 • Lav medlemskontingent
 • Momskompensasjon
 • Festivaler i Norge, NordenEuropa og resten av verden
 • Frifond-støtte
 • Studieturer
 • Kollektivt medlemskap i FONOKO for dirigenter
 • Dirigentbank
 • Medaljer og diplomer
 • Felles TONO-avtale
 • Personlig veiledning
 • Kurs for tillitsvalgte
 • Faglitteratur
 • Støtte til voksenopplæring
 • Elektroniske nyhetsbrev
 • Regionale stevner
 • Kurs for dirigenter
 • Internasjonal utveksling
 • Fellesskap
 • Sommerskoler for sangere
 • Eget sørviskontor i din region

Comments