Norges Ungdomskor

Url Redirector Modified

Norges Ungdomskor
 (NUK) er et ettårig nasjonalt prosjekt for unge sangere, som drives av Ung i Kor. Norges Ungdomskor samler rundt 40 sangere mellom 16 og 26 år fra hele landet. Sangerne taes ut gjennom prøvesang.


Norges Ungdomskor-prosjektene har to hovedmål:
  1. Å utvikle dyktige, unge korsangere fra hele landet ved hjelp av dyktige dirigenter og inspirerende og utfordrende repertoar.
  2. Å holde et høyt musikalsk nivå, og gi den enkelte sanger gode musikalske og sosiale opplevelser.

Norges Ungdomskor 2015

Dirigent/kunstnerisk leder for prosjektet er Marit Tøndel Bodsberg. Norges Ungdomskor 2015 består av to samlinger hvor deltakelse er obligatorisk for alle sangere:

  • Øvingshelg på Hamar, 10.-12.april
  • Sommertur til festivalen Europa Cantat Pécs i Ungarn i slutten av juli
     


Vil du synge i Norges Ungdomskor 2015? Søknadsskjema og mer informasjon kommer på vår blogg!

Følg nyheter om koret på Ung i Kors blogg eller på facebook. Du kan også se en rekke klipp med koret på Youtube

Har du spørsmål angående prosjektet eller koret for øvrig, ta kontakt på telefon 22 00 56 40 eller på e-post nuk@ungikor.com

Comments