Støtteordninger‎ > ‎

Aktivitetsmidler for kor

Aktivitetsmidler for kor er en nasjonal støtteordning for kor, og har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Søknadsfrister: 15. mars og 15. september


For mer info om aktivitetsmidler for kor gå til denne siden


Comments